Vinducath v. Sandro Hit

Vinducath is een goedgekeurde Premium dekhengst in Zuid Afrika van Shiree Darley en de nakomelingen zien er beloftevol uit.

Hij werd in 2021 Nationaal Kampioen Grand Prix onder Catherine Berning.